Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem programu nr RYO/33 1 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Bałtyckiego Programu Spójności

Plan debata w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Sprzedażowe
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mogileński oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON, Huta Szkła Wyszków S.A., Serwis Samochodów Francuskich Auto Box Roman Zwierzchowski, Elżbieta Zjawiony TVK – Telewizja Kablowa, INTEGRATED SYSTEMS sp. z o.o. , Enter Net Plus Sp. z o.o. , Apator Rector , FASADA PCV ALUMINIUM W BUDOWNICTWIE , Invest – Eko Arkadiusz Primus, MBS Partners Polska sp. z o. o., SW Extreme Piotr Wojdasiewicz, TopGaN Sp. z o.o., Lakma Strefa , Turbokolor , Marek Czubak, Wojciech Gałecki, Waldemar Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Mega-Lens”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Team building. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>