Kalendarz

W tym miesiącu organizujemy  dla naszych sympatykow trzy wykłady w trzy pierwsze piątki miesiąca o godzinie trzynastej:
-„Finanse dla nie finansistów na unijnym runku” – gra symulacyjna. Wykładowca:  Marek Warpechowski.
-„Logistyka i transport w czasach hossy” – wykład inspiracyjny. Ekspert prowadzący:  Stanisław Nowak.
-„Marketingi public relations oczami praktyka” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Ekspert prowadzący:  Jacek Kozielski.
Zaplanowana długość  spotkania: co najmniej dwie godziny.
ORGANIZOWALIŚMY POPRZEDNIO:
-„Badania motywacji w warunkach agresywnej konkurencji” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Prelegent:  Tomasz Sapała.
-„Gry symulacyjne w opinii teoretyków i badaczy” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Mówca:  Jacek Polak.
-„Mobbing i wypalenie w nowoczesnych branżach” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Ekspert prowadzący:  Tymon Niemiec.

Dodaj komentarz