Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr CER/14 6 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Warsztaty Z Obsługi Klienta
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa ryżu
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Silesianpap” Tychy S.A., Lech Browary Wielkopolskie S.A., OPTEX S.A., KaBa Leszek Kaczyński, „COAX” Sp. z o.o , JARSAT S.C. Jarosław, Elżbieta Przedwojscy , ASESOR ewaluacja i rozwój – Balcerzak Sławomir , CGS DRUKARNIA , Jadmar , NOVATON , SIGMA , Tomasz Jakubas ASTEL, FORNER , MDM , Wróbel Julian

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Team building. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>