Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr USR/48 4 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Szkolenia Sprzedażowe
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Fangyuan Zhongtian Arts & Crafts Co. Ltd., CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o., Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., SIR-COM Wywóz Nieczystości, Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej, „Ostróda Yacht” , Altar , Credit Expert , HEWALEX Sółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ODLEWNIE POLSKIE S.A., STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak, Theofinance , Auto-Sim , POL-AM-PACK , Zakład Mechaniczny – Jabłoński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Team building. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>