Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr YAU/52 9 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata podczas panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Łodzi
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: strzeliński oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: REFA S.A., DROP S.A. , SCANCLIMBER Sp. z o.o., PRESTIGE-DENT Piotr Jaćkowski, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.C. , Zakład Doradztwa, Wdrożeń, Handlu i Usług Teletechnicznych Krzysztof Fujarski, Altkom Akademia , Cezar S.A., Grupa Q sp. z o. o., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, SOFCON , Universal Game Project sp. z o.o. , Hendi Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Tomplast Tomasz Kokoszko, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Team building. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>