Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr SYO/25 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Treningi Negocjacyjne
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: głogowski oraz m. Radom

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A., Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A., Usługi Brukarskie, SOLSAT Spółka Cywilna , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , 4dewind Barbara Stojko, EMINUS knowledge management , GreenGem Szymon Wierciński, OUTPUT42 sp. z o.o., PROMO-Z JACEK PALUZ, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , LBL Group Sp. J. P.Brzyski, A. Stadnicki, ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „ROSA” , GAJDA TRUCK CENTER

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Team building. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>